Seniorenraad


 

Senioren als een actieve schakel voor een hechtere buurt.

De senioren-/ ouderenadviesraad heeft in het algemeen tot doel het beleid voor senioren in zijn breedste betekenis te bevorderen.
Mogelijke taken en doelstellingen kunnen zijn:
  • het onderzoeken van behoeften van de senioren in de lokale samenleving;
  • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake aangelegenheden betreffende de senioren en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur;
  • het co√∂rdineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties actief op het gebied van de werking voor senioren;
  • het aanreiken van overkoepelende initiatieven inzake animatie en vorming die de mogelijkheden en de draagkracht van de verenigingen overstijgen;
  • uitwisseling van informatie tussen de ouderenadviesraad en de andere gemeentelijke adviesraden.

De seniorenraad werd in Galmaarden voor het eerst opgericht in december 2019 en telt 10 stemgerechtigde leden, aangevuld met niet-stemgerechtigde leden vanuit de politieke fracties en het lokaal bestuur. 
 
Deze stemgerechtigden leden zijn: 
Luc Dehandschutter (voorzitter) - luc.dehandschutter@gmail.com 
Jeannine Vervaeke (secretaris) - jeannine.vervaeke@telenet.be 
Ludovic Adriaenssens (ondervoorzitter) - ludovic.adriaenssens@telenet.be 
Johnny Cappelle - jecam.cappelle@skynet.be 
Roger De Nauw - rogerdenauw@skynet.be 
Betty Schollaert - bettyschollaert@hotmail.com 
Marie Paule De Becker - mpdebeck@gmail.com 
Rudi Estiévenart - estievenartrudi@hotmail.com 
 
De niet-stemgerechtigden leden zijn: 
Kurt Penninck 
Gerda Persoons 
Rita Paindavin 
Greta Lanneer 
Chantal Casier 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]