Belastingen

Verlenging gemeentelijk belastingreglement op tussenkomsten van de PZ Pajottenland, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 oktober 2022 en gepubliceerd op 28 oktober 2022.

DELETE DETAILS

Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) - aanslagjaar 2022, goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2021, gepubliceerd op 19 januari 2022

DELETE DETAILS

Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaar 2022, goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2021, gepubliceerd op 19 januari 2022

DELETE DETAILS

Leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2021 - 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020 en gepubliceerd op 19 januari 2021

DELETE DETAILS

Milieubelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op inname openbaar domein voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk van 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op het afleveren van administratieve stukken in het kader van omgevingsvergunningen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op de afgifte van administratieve documenten en getuigschriften van 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Aangifteformulier voor verspreiding van reclamedrukwerk

DELETE DETAILS

Belasting op het afleveren van administratieve stukken: stedenbouw en hinderlijke inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2014 en gepubliceerd op 29 januari 2014

DELETE DETAILS

Belasting op het weghalen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Belasting op de lijkbezorgingen en de ontgravingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]