Heraanleg begraafplaatsen

Het lokaal bestuur werkt aan de heraanleg van de gemeentelijke begraafplaatsen. Gewijzigde regelgeving, nieuwe beleidsvisies op de openbare ruimte en vooral ook de vragen en suggesties van de burger over het gebruik van onze begraafplaatsen, hebben ertoe geleid dat we een landschapsarchitect hebben aangeduid om over deze uitdagingen na te denken...

We wensen aantrekkelijke, groenere, maar ook vlot te onderhouden begraafplaatsen in te richten die voor de bezoeker rust en eenvoud uitstralen en ook de gelegenheid geeft om er elkaar op een ingetogen manier te ontmoeten.

Aan de herinrichting zal ook een digitalisering van de begraafplaatsen worden gekoppeld zodat onze diensten met een eenvoudige klik op de knop toegang krijgen tot alle relevante gegevens van elke rustplaats. Ook de grond- en concessietermijnen kunnen op die manier beter worden opgevolgd, wat de communicatie met de burger ten goede zal komen.

Graag willen we jouw mening als inwoner meenemen in het verdere ontwerp van onze begraafplaatsen. 

Je kan op twee manieren participeren:
  • Je wenst actief deel te nemen aan een werkgroep die enkele keren fysiek samenkomt om de ontwerpen te bespreken en waar nodig aan te passen? Stel je vóór 15 oktober 2021 kandidaat via bevolking@galmaarden.be of 054 89 04 15. De werkgroep zal dit najaar in de periode eind oktober- begin november voor het eerst worden uitgenodigd.
  • Je wil graag je mening kwijt, maar liever van thuis uit? Vul dan deze online vragenlijst in. Op deze manier trachten we onze begraafplaatsen in te richten op maat van onze inwoners.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]