Baljuwtuin

De Baljuwtuin. Sinds jaar en dag hét park van Galmaarden. Bekend bij zowat elke inwoner maar, in tegenstelling tot het gebouw, onderbenut als openbaar groen. Het lokaal bestuur wenst daar samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei verandering in te brengen. Samen met jullie willen we de tuin omtoveren tot een aangename, speelse ontmoetingsplaats waar de kruisbestuiving tussen het rijke historische verleden, de vele erfgoedwaarden en de aanwezige en te versterken natuurwaarden zal resulteren in een krachtig verhaal. Door eenheid te creëren tussen het klassieke park met siergroen en een meer natuurlijk aangelegd speel- en rustlandschap met spontane vegetatie ontwikkelen we een thuis voor iedereen. Een stevige ‘Natuur in je buurt’-subsidie van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid geeft ons de kans de herinrichting van deze natuurparel aan de oevers van de Mark te realiseren.
 
Onze gezondheid
In samenwerking met lokale organisaties en het Sociaal Huis zet Galmaarden stevig in op een bevolking met een betere gezondheid en een hoger welzijn. In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk op preventie van ziekte. Met dit project wensen we hierop in te spelen en de mensen enerzijds te verbinden met elkaar en anderzijds met de natuur. Dit door hen een groene en aangename omgeving aan te bieden in de kern van de gemeente.

Een overzicht van de weg die we zullen afleggen:
  
DE KRACHT VAN MENSEN april – juni 2021
Het definitieve parkontwerp en het natuurbeheerplan zal vorm krijgen aan de hand van een participatief proces waarbij zowel gezocht wordt naar professionele expertise uit de verschillende sectoren (erfgoed, cultuur, natuur, toerisme, jeugd) als de input van verschillende actieve verenigingen, lokale doelgroepen en burgers. Iedere inwoner van Galmaarden krijgt de kans om dit park mee te bedenken én te maken!
 
 
 
VAN IDEE NAAR ONTWERP juli - oktober 2021
Met de verschillende ideeën, initiatieven en adviezen van toekomstige bezoekers, gebruikers en experten gaat een creatief ontwerpteam aan de slag die de verschillende puzzelstukken in elkaar zal passen met een krachtig ontwerp als resultaat.
 
 


ALS PLANNEN EN ACTIVITEITEN EEN PARK WORDEN november 2021 - december 2022 en later...
Naast de realisatie van het ontwerpplan staan initiatieven van individuele bewoners, scholen en verenigingen centraal in de ontwikkeling van de nieuwe Baljuwtuin. Enkele voorbeelden: volkstuintjes, bijenkasten, natuureducatief hoekje, kunst en muziek in de tuin, …
Zeg het eens! Het wordt jouw tuin!

 
Enkele foto's ter inspiratie.
     
 
#ZEGHETEENS Wil jij graag meewerken?
  • Vul de online vragenlijst in.
  • Op de achterzijde van ons infoblad (editie april-juni) vind je een formulier terug, vul deze in en breng deze naar onze tijdelijk brievenbus aan het Baljuwhuis. Deze brievenbus blijft staan tot 31 mei 2021.
  • Wil je meedoen of een idee helpen uitwerken? Stuur een mail naar leen@pajot-zenne.be.
Wil je de tuin eerst even bezoeken, trek dan je wandelschoenen aan en neem een kijkje in de tuin.
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]