Asbest

Vlaams actieplan asbestafbouw goedgekeurd

Het gebruik van asbest in België is sinds 2001 verboden. Toch blijkt er in onze Vlaamse woningen, scholen, bedrijven,… nog veel asbest aanwezig te zijn.
Met het ‘Vlaams actieplan asbestafbouw’ wil de Vlaamse regering, Vlaanderen ‘asbestveilig’ maken tegen uiterlijk 2040.

Tegen 2032 wil de Vlaamse overheid dat alle gebouweigenaars van gebouwen met een risicobouwjaar (voor 2001) over een asbestinventaris beschikken.
Burgers kunnen zich informeren op volgende informatieve website asbestinfo.eu.

Burgers kunnen gebonden asbest zoals golfplaten, bloembakken, leien en buizen naar het recyclagepark van ILvA brengen. Per kalenderjaar mag men 200 kg cementgebonden asbest gratis aanbieden. Daarna wordt per kilogram betaald volgens het tarief voor niet-recycleerbaar afval.
Zorg er wel voor dat het asbest goed verpakt is. Deponeer het voorzichtig in de container, zodat het niet breekt en er geen asbestvezels vrijkomen.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]