Afvalinzameling door ILvA


Sinds 5 april 2021 is ILvA gestart met gewogen diftar. Je restfractie wordt ingezameld via een grijze restcontainer en zowel je GFT als je restfractie worden per kilogram aangerekend. 

Houd je afvalrekening in de gaten
Mocht je dat nog niet hebben gedaan, meld je dan aan via het ILvA portaal om je afvalrekening op te volgen. Wie zich niet digitaal kan aanmelden, kan ook het gratis nummer 0800 98 002 gebruiken voor meer informatie.

Net zoals bij andere dienstverleningen, zoals gas en elektriciteit, vraagt ILvA je een voorschot te betalen. Als startbedrag wordt 35 euro gehanteerd. Iedere keer als je gebruik maakt van een betalende dienst, gaat het bedrag automatisch van je afvalrekening af:
  • leegmaken restcontainer
  • leegmaken GFT-container
  • bezoek aan het recyclagepark
  • inzameling aan huis van grofvuil
  • inzameling aan huis van snoeiafval

Zakt je saldo onder 12,50 euro? Dan sturen ze een betalingsuitnodiging, zodat je je afvalrekening tijdig kan aanzuiveren. 
Zakt je saldo onder 0 euro? Dan ontvang je opnieuw een bericht. Je krijgt dan even de tijd om je saldo aan te zuiveren. Heb je niet betaald na de betalingstermijn? Dan maakt ILvA jouw containers niet langer leeg en kan je geen inzameling aan huis van grofvuil of snoeiafval meer aanvragen. 
Opgelet! Van zodra je saldo onder 0 euro komt, heb je ook geen toegang meer tot het recyclagepark. Wil je toch toegang? Dan kan je je achterstallige bijdrage ook aan de zuil op het recyclagepark zelf betalen.

Jaarlijkse tegemoetkoming in de afvalkosten
Het lokaal bestuur biedt ook een jaarlijkse tegemoetkoming aan in de afvalkosten.
  • Aan inwoners van de gemeente Galmaarden die door medische redenen een verhoogde afvalkost hebben, wordt een jaarlijkse financiële tegemoetkoming verleend van 75 euro per persoon.
  • Aan gezinnen met jonge kinderen wordt een babytoelage tot de leeftijd van 2 jaar toegekend. Deze werd vastgesteld op 25 euro per jaar per kind.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]