Aangifte van een doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden
  • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden)
  • Werd het kind tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen.
  • Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Procedure
De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Wat mee te nemen
Overlijdensattest en een medisch attest (voor het medisch attest zijn geen voorwaarden bepaald)
 
Nieuwe wetgeving
Sinds 31 maart 2019 is de nieuwe wet van kracht rond de naam en de registratie van levenloos geboren kinderen.
Voortaan kan een akte worden opgemaakt voor kinderen die tussen 140 en 179 dagen zwangerschap overlijden. In die akte kan ook een voornaam worden opgenomen.
Voor kinderen die na meer dan 180 dagen zwangerschap levenloos geboren worden, moet een overlijdensakte worden opgemaakt. Daarin kan een voornaam en een naam worden opgenomen. 
Ouders van kinderen die vóór de inwerkingtreding van de wet levenloos werden geboren, kunnen nog tot 30 maart 2020 via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen om een akte op te maken of om in de bestaande akte een voornaam/naam op te nemen.

 
Meer info
dienst burgerzaken
054 89 04 15
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]