Aangifte overlijden

Elk overlijden op het grondgebied van Galmaarden moet aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand. Deze stelt de overlijdensakte op en stuurt een afschrift naar de laatste woonplaats van de overledene. Een overlijden moet dus steeds gemeld worden in de gemeente waar de persoon overleden is. Er kunnen dus zowel op de plaats van overlijden als op de laatste woonplaats afschriften van dergelijke akten verkregen worden.
 
Hoe aanvragen
  • de aangifte van overlijden moet zo spoedig mogelijk gebeuren door een meerderjarige;
  • waar iemand begraven wordt, is niet afhankelijk van de gemeente waar de overledene woonde. De begrafenis of crematie mag enkel gebeuren na schriftelijke toestemming van de dienst burgerlijke stand en dit ten vroegste 24 uur na het overlijden;
  • onder begrafenis wordt tevens verstaan asverspreiding en/of het begraven van de urne of het plaatsen van de urne in een nis. Indien het stoffelijk overschot naar het buitenland moet vervoerd worden, gelden speciale voorschriften.

Wat mee te nemen
  • een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
  • de identiteitskaart van de aangever
  • eventueel het rijbewijs van de overledene
  • de identiteitskaart en het trouwboekje van de overledene. Indien het een ongehuwd persoon betreft, brengt je het trouwboekje van de ouders mee
  • een attest met de laatste wilsbeschikking (afgeleverd door de bevolkingsdienst van de laatste woonplaats)
  • de toelating tot begraven indien de begrafenis niet in Galmaarden plaatsvindt
  • in geval van crematie: een aanvraag tot lijkverbranding en een bijkomend medisch attest
 
Meer info
dienst burgerzaken
054 89 04 15
 


 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]