Woonwinkel Pajottenland

Voor wie
Heb je vragen over huren, kopen, bouwen, renoveren?
Woonwinkel Pajottenland geeft gratis en vrijblijvend advies.

Of je nu huurder bent of eigenaar, vroeg of laat heb je wel een vraag omtrent je woonsituatie:
Kan ik een premie krijgen voor het isoleren van mijn dak?
Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder of als verhuurder?
Waar in de streek vind ik een betaalbare huurwoning?
Is het huis dat ik wil kopen wel in goede staat?

Met deze en andere vragen kan je vanaf nu bij de Woonwinkel terecht. Ons advies is persoonlijk, vrijblijvend en gratis. Indien nodig of gewenst gaan wij met jou de situatie ter plaatse bekijken.

Woonwinkel Pajottenland is een samenwerking tussen Riso Vlaams-Brabant, de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten en OCMW's van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. Het project wordt financieel ondersteund door de Vlaamse gemeenschap.
 
Wat
 • informatie, begeleiding en dossieropvolging bij premies
 • advies en informatie over huurwetgeving, sociale leningen, sociale woningen
 • informatie over goedkope huurwoningen
 • advies bij het opknappen en renoveren van een woning
 • raming van renovatiekosten
 • hulp bij het opmaken van een bouwaanvraag voor verbouwingswerken
 
In Galmaarden vind je ons elke donderdag van 13 uur tot 15 uur in het Sociaal Huis, Marktplein 19 in 1570 Galmaarden.
 
We hebben in elk van de 6 gemeenten elke week een zitdag. Dus indien de uren van de zitdag in je gemeente jou niet goed uitkomen, kan je ook in één van de andere gemeenten bij ons terecht. Een overzicht vind je in onze folder, die je onder andere kan verkrijgen in het gemeentehuis of bij het OCMW.
 
Goedkope leningen
3Wplus Energie Pajottenland verstrekt goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen aan de woning. 3Wplus Energie Pajottenland werkt i.s.m. de gemeente Galmaarden als lokale entiteit van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) die het geld voor deze leningen ter beschikking stelt.
De goedkope energieleningen worden aangegaan voor een bedrag tot 10.000 euro met een rentevoet van 2%.
 
  
Voor wie
voor iedereen, eigenaar of huurder.
  
Voorwaarden
 • De woning doet dienst als hoofdverblijfplaats.
 • De woning bevindt zich op grondgebied van de gemeente.
 • De werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer.
 • Er gelden geen inkomensbeperkingen.
Waarvoor
 • plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie
 • vervanging oude cv-ketel door een condenserende ketel, een stookketel op hout, een warmtepomp en een installatie met microwarmtekrachtkoppeling
 • onderhoud cv-ketel
 • plaatsing van hoogrendementsbeglazing
 • plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of kamerthermostaat met tijdsschakeling
 • installatie van een zonneboiler
 • uitvoering van een energieaudit in de woning
De leningen gelden zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.
Meer informatie te verkrijgen via Woonwinkel Pajottenland of via Vanessa Van Humbeeck
0493 51 17 65
 
 
Conformiteitsattest
Wie een woning of kamer (bijv. studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen. De eigenaar-verhuurder kan bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet.
 
Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Toch kan dit attest aan (potentiële) huurders de garantie bieden dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Vandaag bestaat er wel reeds een verplichting voor de SVK’s om  bij een nieuwe inhuurname een conformiteitsattest aan te vragen.
 
Het conformiteitsattest dient aangevraagd te worden bij de gemeenten, waarna de burgemeester binnen de 60 dagen een beslissing neemt aan de hand van het technisch verslag. Conform de wetgeving dient de burgemeester een "woningcontroleur” aan te stellen om dit onformiteitsonderzoek uit te voeren. Guido Bocktstael, technisch deskundige bij woonwinkel Pajottenland, heeft de expertise en is gemachtigd om dit onderzoek uit te voeren.
 
Indien u vragen heeft over de procedure omtrent het afleveren van conformiteitsattesten, kunt u steeds terecht bij Karolien Hendrickx - 0491 61 60 10.
  
 
 
Contact
Woonwinkel Pajottenland
Schepenbank van Lennik
A. Algoetstraat 31
1750 Lennik
T: 02 460 65 17