Wilsverklaring (voorafgaande) euthanasie

 
Vanaf 1 september 2008 kan wie dat wil een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren op de dienst bevolking.
Wie zijn/haar wilsverklaring wil laten registreren, kan daarvoor een passend formulier formulier verkrijgen op dienst bevolking.
Artsen kunnen dan een databank met deze verklaringen raadplegen en uw wilsverklaring eerbiedigen.
Let op: De wilsverklaring is slechts 5 jaar geldig vanaf de datum van de verklaring. De indiener moet er zelf over waken dat hij na 5 jaar zijn verklaring herbevestigd.
 
Nuttige website