Wilsverklaring teraardebestelling

 
De specifieke wensen van de overledene moeten gerespecteerd worden. Deze kunnen blijken uit diverse handelingen:
  • De overledene heeft zijn/haar wens mondeling kenbaar gemaakt.
  • De overledene heeft testament nagelaten.
  • De overledene heeft in het bevolkingsregister laten registreren of hij/zij al dan niet voor crematie kiest. De dienst burgerlijke stand gaat bij een overlijden na of er een wilsbeschikking inzake teraardebestelling bestaat.