Wetgeving overnachting en kamperen

Het gemeentelijk algemeen politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 mei 2007 en meer bepaald afdeling 9 - artikel 46 houdt in dat:
  • Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen.

 

  • Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privéterrein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens vergunning.

 

  • Diegene die de bepaling van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.