Voor- & naschoolse opvang

GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN
 
In de gemeentelijke basisscholen Galmaarden, Herhout, Tollembeek en Vollezele wordt elke schooldag voor- en naschoolse kinderopvang georganiseerd.
 
De opvang vindt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag plaats van 6.30 uur tot 8.15 uur (betalend tot 8 uur) en van 15.30 uur tot 18 uur (betalend vanaf 16 uur).
Op woensdag is er eveneens opvang van 6.30 uur tot 8.15 uur en van 12 uur tot 18 uur.
 
Er is tijdens de opvanguren ook gelegenheid tot studie van 16 uur tot 16.45 uur op maandag, dinsdag en donderdag voor kinderen vanaf het derde leerjaar.
 
De kinderopvang kost 0,85 cent per begonnen halfuur opvang. De kosten zullen per maand worden gefactureerd. De eventuele vrijstellingen en kortingen zijn opgenomen in onderstaand huishoudelijk retributiereglement.
 
Jaarlijks zal u automatisch een fiscaal attest worden bezorgd waarmee u de kostprijs van de opvang kan inbrengen in de aangifte van de personenbelasting en voor een aanzienlijk deel zal kunnen terugvorderen. Meer informatie daaromtrent: http://financien.belgium.be/nl/binaries/brochure-kinderopvang-2013_tcm306-44031.pdf
 
 
Meer informatie:
 

 

 
 
VBS SINT-CATHARINACOLLEGE
 
Het Sint-Catharinacollege staat met een eigen personeelslid onafhankelijk in voor de eigen kinderopvang op school en tegen dezelfde voorwaarden als deze goedgekeurd door de gemeenteraad van Galmaarden. Ook hier werd de opvang betalend.
 
Info: 054 58 89 39