Vergunningen

Voor het aanvragen van:

  • voet- en waterwegen
  • wegenwerken
  • werken aan nutsleidingen en riolering
  • inname openbaar domein en signalisatievergunningen: hier vind je het aanvraagformulier en het belastingreglement.
  • vergunning openbreken openbaar domein
  • vergunning voor verlagen boordstenen

Documenten

Gelieve volgende richtlijnen op te volgen:
  • aanvraag wenselijk minstens 10 dagen op voorhand schriftelijk indienen bij de dienst openbare werken 
  • een inplantingsplan waarop de locatie van de werken staat aangegeven en waarop de nodige afmetingen duidelijk staan vermeld