Uittreksels Burgerlijke Stand

 
Overlijdensakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en geboorteakten zijn te bekomen bij de dienst burgerlijke stand.
 
 
Digitaliseringsproject DEMOGEN - zoekmachine huwelijksakten
Op dit ogenblik loopt het digitaliseringsproject DEMOGEN waarbij de huwelijksakten van de gemeente in een database worden verwerkt. Dit is een initiatief van KU Leuven en RA-Vlaams-Brabant en wordt uitgevoerd door een hondertal vrijwilligers. Deze databank wordt ter beschikking gesteld aan universiteiten en kan door iedereen geraadpleegd worden op de website van het RA.