Subsidies

Het gemeentebestuur wil de cultuurparticipatie in Galmaarden stimuleren, onder andere door het geven van subsidies.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de gehanteerde gemeentelijke subsidies voor cultuurbeleid.

De verschillende aanvraagformulieren en reglementen zijn te bekomen bij de cultuurdienst – cultuurbeleidscoördinator, Sylvie Leblicq, 054 51 61 67, cultuur@galmaarden.be
Opgelet! De formulieren worden niet langer persoonlijk toegestuurd. Neem dus tijdig zelf het initiatief.
 

Basis- en werkingssubsidie voor socioculturele verenigingen

Wie kan er een beroep op doen?

Alle erkende socioculturele verenigingen van Galmaarden.

Hoe vraag je ze aan?

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden of verkrijgen bij de cultuurdienst. De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op 30 september 2016 (12 uur) door middel van een werkingsverslag, dat betrekking heeft op het voorbije werkjaar (een werkjaar loopt van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016). Enkel verenigingen die erkend waren op 31 augustus 2015 kunnen hierop aanspraak maken.

Wat houdt de subsidie in?

De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elke activiteit een aantal punten krijgt volgens haar aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen, die een dossier voor werkingssubsidies hebben ingediend.

Hier kan je het gemeentelijk subsidiereglement voor de culturele verenigingen van Galmaarden opvragen.
 
 

Cultuurprojecten

Wie kan er een beroep op doen?

  • een samenwerkingsverband tussen verenigingen, waarvan minstens één vereniging, met hun werking in Galmaarden
  • een samenwerkingsverband tussen de cultuurraad van Galmaarden en minstens één vereniging, met hun werking in Galmaarden

Hoe vraag je ze aan?

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden of verkrijgen bij de cultuurdienst. De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op 14 oktober 2016 (12 uur) voor projecten die plaats vinden in 2017. 

Wat houdt de subsidie in?

Een projectsubsidie kan worden verleend aan een culturele activiteit, die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de inwoners van Galmaarden.

Het bedrag voor de projectsubsidie wordt per kalenderjaar over de goedgekeurde projecten verdeeld, met een maximum van 500 euro per goedgekeurd project.

Hier kan je het reglement projectsubsidies voor de socioculturele verenigingen opvragen.