Subsidies

Het gemeentebestuur wil de sportparticipatie in Galmaarden stimuleren, onder andere door het geven van subsidies.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de gehanteerde gemeentelijke subsidies voor sportbeleid.

De verschillende aanvraagformulieren en reglementen zijn te bekomen bij de sportdienst:
054 51 61 60  sport@galmaarden.be
Opgelet! De formulieren worden niet langer persoonlijk toegestuurd. Neem dus tijdig zelf het initiatief.
 

Subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

Wie kan er een beroep op doen?

Alle erkende sportverenigingen van Galmaarden.

Hoe vraag je ze aan?

Je kan de nodige aanvraagformulieren verkrijgen bij de sportdienst of je kan ze hieronder downloaden. De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op 30 september 2016 door middel van een aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen, dat betrekking heeft op het voorbije werkingsjaar dat loopt van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 (een werkingsjaar loopt van september tot en met augustus).

Wat houdt de subsidie in?

De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elk criterium (kwaliteits- en kwantiteitscriterium) een aantal punten krijgt volgens zijn aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen, die een dossier voor beleidssubsidies hebben ingediend.

 

Subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 2: het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking

Wie kan er een beroep op doen?

Alle erkende sportverenigingen van Galmaarden die een jeugdwerking hebben.

Hoe vraag je ze aan?

Je kan de nodige aanvraagformulieren verkrijgen bij de sportdienst of je kan ze hieronder downloaden. De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op 30 september 2016 door middel van een aanvraagdossier voor impulssubsidies aan sportverenigingen, dat betrekking heeft op het voorbije werkingsjaar dat loopt van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 (een werkingsjaar loopt van september tot en met augustus).

Wat houdt de subsidie in?

De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elk kwaliteitscriterium een aantal punten krijgt volgens zijn aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen, die een dossier voor impulssubsidies hebben ingediend.