Sluikstorten

 
Afval achterlaten langs de openbare weg, het deponeren van afval in het containerpark dat er niet thuishoort, alsook het achterlaten van afval in containers die niet daarvoor bestemd zijn wordt beschouwd als sluikstorten.
 
Dit kan bestraft worden met een boete, vastgelegd in het gemeentelijk reglement van 30 december 2013. Dit reglement kan je hier raadplegen.
  

Laat vuil niet ‘zwerven'

Schillen, papiertjes, peukjes, kauwgom, zakjes, blikjes,… wie laat ze al niet eens achter waar ze niet thuishoren – bijvoorbeeld stiekem in een gracht? Zoiets heet 'sluikstorten', en het afval heet 'zwerfvuil'. Sluikstorten is verboden en er staan zware boetes op. En toch gebeurt het nog. Ruimt de gemeente het zwerfvuil niet tijdig op, dan laten sommige personen (ook van buiten Galmaarden), nog meer troep achter. Laten we met z'n allen breken met die kwalijke gewoonte. Niet alleen omwille van het milieu of de netheid trouwens. Zwerfvuil achterlaten is ook gevaarlijk. Zwerfvuil bezorgt fietsers lekke banden of maakt maaimachines kapot. De riolen verstoppen of het zwerfvuil verwondt spelende kinderen. Om nog te zwijgen van het ongedierte dat erdoor aangetrokken wordt…

Thuis gooi je je afval toch ook niet op de grond! Daarom vragen we je om afval bij te houden tot aan de volgende openbare afvalbak of te voegen bij je huisvuilzak. Dat ene wikkeltje of blikje maakt wel degelijk verschil. En het is een kleine moeite: wie het volle blik kan dragen, kan het ook met een leeg! En een plastic zakje voor afval neemt in broek- of jaszak weinig plaats.

Zwerfvuil opruimen kost veel belastinggeld. Afval weggooien is dus ook geld weggooien, dat we veel beter voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Voor een nieuw parkje of het onderhoud van een wandelroute bijvoorbeeld.