Situering

Galmaarden is samengesteld uit drie deelgemeenten: Galmaarden, Tollembeek en Vollezele. De gemeente is gelegen in de zuidwestelijke hoek van deprovincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Pajottenland. Onze buurgemeenten zijn Geraardsbergen en Ninove in Oost-Vlaanderen en Gooik, Herne en Bever in Vlaams-Brabant. Bovendien ligt Galmaarden op een boogscheut van de taalgrens, nabij de provincies Henegouwen en Waals-Brabant.
 
Sinds oktober 2001 werd in Galmaarden en in enkele deelgemeenten van de naburige steden Geraardsbergen en Ninove een proefproject genaamd 'Stiltegebieden' opgestart. Het Stiltegebied Dender-Mark was een primeur voor Vlaanderen. Langs enkele wandelingen kan je zelf naar de stilte komen luisteren. De opzet van het project is eenvoudig: komen tot praktische en juridische afspraken die op andere stille plaatsen navolging kunnen krijgen. Meer info bekomt je door te surfen op onze website naar toerisme/recreatie/stiltepad.
 
De oppervlakte van de fusiegemeente Galmaarden bedraagt 3 495 ha (Galmaarden: 1 161 ha, Tollembeek: 1 362 ha, Vollezele: 972 ha). Eind 2012 telt Galmaarden circa 8550 inwoners. We blijven daarmee wel een ‘kleine gemeente', onder de grens van de 10 000 inwoners en ver onder het Vlaamse gemiddelde van 19 326 inwoners. De bevolkingsaangroei verliep geleidelijk en evenredig gespreid over de verschillende deelgemeenten.
 
De aangroei is voornamelijk tot stand gekomen door immigratie. Het migratiesaldo van onze gemeente bedraagt voor het ogenblik 8,1. In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde van 1,7 kan dit voor een gemeente als de onze tellen.
 
Er is evenwel een toenemende vergrijzing van de bevolking waar te nemen. Deze tendens verloopt echter parallel met de algemene situatie in Vlaanderen. Van de in totaal 7 852 inwoners situeert zich 22% in de leeftijdsgroep 0 - 19 jaar. 27% van de bevolking is tussen de 20 en 39 jaar oud. Ongeveer 28% bevindt zich in de categorie 40 - 59 jaar. Het aantal inwoners tussen 60 en 79 jaar bedraagt 19%. De oudste groep tenslotte (meer dan 80 jaar) is goed voor 4% van onze gemeentelijke bevolking.
 
Hoewel onze gemeente een uitgesproken agrarische gemeente is (ongeveer 80% van het grondgebruik), is slechts 2% van de bevolking in de landbouwsector tewerkgesteld.
Door de zeer lage binnengemeentelijke tewerkstellingscoëfficiënt tellen wij onder onze inwoners veel pendelaars: van onze tewerkgestelde bevolking werkt er 87% buiten de gemeente.
 
Galmaarden heeft een vlotte verbinding met Brussel. Op de spoorweglijn Geraardsbergen-Brussel bevinden zich twee haltes op het gemeentelijk grondgebied: Galmaarden en Tollembeek.
Vermeldenswaard is het sterk uitgebouwde lokaal basisonderwijs in onze gemeente (±750 leerlingen). Dit heeft een sterke maatschappelijke invloed.