Rijbewijzen & voorlopige rijbewijzen

 
Invoering elektronische rijbewijzen  
 
De massale omwisseling van de bestaande papieren rijbewijzen (ca. zes miljoen rijbewijzen in België!) zal vanaf 2013 systematisch gebeuren over een periode van tien jaar. Je wordt dan uitgenodigd om je rijbewijs in te wisselen voor het nieuwe model. Voor de voorlopige en internationale rijbewijzen verandert er momenteel niets. Ze worden nog altijd in de vorm van een papieren document afgeleverd.