Parkeerkaarten voor personen met een handicap

Inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen via het Sociaal Huis (OCMW) een aanvraag indienen om een parkeerkaart te bekomen. Met deze kaart heeft men toelating om op een plaats voor gehandicapten te parkeren. Deze aanvraag wordt ingediend bij de FOD sociale zekerheid. Na medisch onderzoek krijgt men uitsluitsel of men al dan niet recht heeft op een parkeerkaart.

De kaart is strikt persoonlijk:

  • valt de gebruiksreden van de kaart weg, dan moet de kaarthouder deze terugsturen naar de Directie-generaal Personen met een handicap, eventueel op verzoek van de Directie-generaal. De reden van terugzending moet vermeld worden.
  • bij overlijden van de kaarthouder moet de kaart binnen 30 dagen na het overlijden door de nabestaanden van de kaarthouder teruggestuurd worden naar het Sociaal Huis van de woonplaats van de overledene.
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de dienst sociale zekerheid.
 

 

 

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]