Doelstelling & samenstelling

Doelstelling
De cultuurraad is in het leven geroepen om het gemeentebestuur op verzoek te adviseren over beslissingen die met culturele aangelegenheden te maken hebben. Zo doet de cultuurraad onder meer zijn zegje over de verdeling van de jaarlijkse toelagen aan cultuurverenigingen.

De cultuurraad mag echter ook op eigen initiatief adviezen en voorstellen formuleren over wat hij belangrijk vindt. Een van die initiatieven is de uitreiking van een jaarlijkse cultuurprijs aan een persoon of vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft getoond. Vanaf het derde millennium heet deze prijs de Bronzen Urbanus.
Dankzij het recente decreet ter bevordering van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid krijgt de cultuurraad nog meer de gelegenheid om het cultuurbeleid in Galmaarden mee te sturen.

Samenstelling
De algemene vergadering van de cultuurraad vergadert een vijftal keer per jaar.
 
Dagelijks Bestuur
  
Functie Naam Contact
Voorzitter Bram Depouillon
Kapellestraat 46
1570 Galmaarden
0478 83 05 34
Ondervoorzitter Diane Mertens
Plaatsstraat 12
1570 Tollembeek
054 58 80 86
Secretaris Sylvie Leblicq
Marktplein 17
1570 Galmaarden
054 51 61 67