Jeugdraad

Doelstelling

De jeugdraad is een officiëel adviesorgaan van het College van Burgemeester en Schepenen.

Opdracht
De jeugdraad heeft als taak het College te adviseren omtrent alle thema's die kinderen en jongeren aanbelangen. Naast het formuleren van adviezen richt de jeugdraad ook zelf activiteiten in. Zo wil de jeugdraad een gevariëerd aanbod van activiteiten in de gemeente realiseren.

Structuur
De jeugdraad bestaat enerzijds uit een dagelijks bestuur en anderzijds uit een algemene vergadering, vergelijkbaar met de structuur van een vzw. De jeugdraad beschikt over statuten en een huishoudelijk reglement. Er werd ook een afsprakennota goedgekeurd tussen de jeugdraad en het College van Burgemeester en Schepenen.

Samenstelling
  • 2 afgevaardigden van elke jongerenorganisatie
  • geïnteresseerde jongeren vanaf 16 jaar oud.
  • een afgevaardigde van elke onderwijsinstelling
  • de schepen van jeugd
  • een personeelslid aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen

Leden

Functie Naam Contact
Voorzitter
Tristan Deblander
Vianebaan 50
1570 Galmaarden
Secretariaat
Jeugddienst