Lokaal Overleg Kinderopvang

Algemeen

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Ze geeft advies aan het lokaal bestuur (de gemeente, het OCMW) over kinderopvang. Het LOK is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen. Het LOK wordt samengesteld uit alle geïnteresseerde betrokkenen.
 
Verschillende partners hebben er hun stem zoals gemeentebestuur, zelfstandige en gesubsidieerde kinderopvang, scholen, ouders, jeugdwerk, enz. LOK adviseert het lokaal bestuur bij:
  • de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturing ervan
  • de uitvoering van het beleidsplan
  • beleidskeuzes die niet rechtstreeks verband houden met kinderopvang, maar er wel onrechtstreeks een invloed kunnen op hebben
 
Lokale actoren en gebruikers kunnen het advies vragen aan het LOK, bvb iemand wil starten met kinderopvang en vraagt advies over de noden.
 

Dagelijks Bestuur

 

Functie Naam Contact
Voorzitter
Sabine De Coster
Paulusstraat 26
1570 Galmaarden
 
Secretariaat
Jeugddienst

 

De verslagen van het LOK kan je hier raadplegen.