Leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen - aanslagjaar 2014-2018, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 mei 2013 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]