Aanpassing belastingreglement op het uitreiken van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en paspoorten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 juli 2013 en opnieuw gepubliceerd op 15 januari 2014