Aanpassing belastingreglement op het uitreiken van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en paspoorten, goedgekeurd op 30 juli 2013 en opnieuw gepubliceerd op 14 januari 2014