Interne Zaken

Medewerkers
 

Mieke Remue
Secretariaat
054 59 61 69
e-mail Mieke Remue
 • voorbereiding van de gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen
 • notulenbeheer gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen
 • intercommunales
 • kerkfabrieken
 • archiefbeheer
Katelijne Mahieu
Personeelsdienst
054 59 61 68
e-mail
Katelijne Mahieu
 • personeel
Els Bauwens
Kwaliteitscoördinator en verzekeringen
054 59 61 60
e-mail
Els Bauwens
 • kwaliteitscoördinator
 • beleidsondersteuning
 • verzekeringen
    
Thomas Cauchie
ICT-medewerker
054 59 61 86