Financieel Beheerder

  
Steven Closset
054 59 61 70
e-mail Steven Closset
  

Bevoegdheden

  • De ontvanger is de boekhouder van een gemeentebestuur en is belast met het financieel beheer van de gemeente.
  • Hij is verantwoordelijk voor:
    •  de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente
    • het innen van de belastingen en retributies
    • betalen van de wedden en mandaten van de gemeente
    • het opmaken van het budget en de jaarrekening