Grondgebiedzaken

Medewerker  
Katrien De Bruyn
waarnemend Milieuambtenaar
054 59 61 79
e-mail
Katrien De Bruyn
 
Anja Muylaert
054 59 61 80
 
Je kan hier terecht voor:
 • milieuvergunningen (VLAREM)
 • toelagen voor groenbemesting en alternatieve energie
 • kapvergunningen en groendienst
 • aankoop en verkoop van compostvaten
 • secretariaat van de milieuadviesraad (MAR)
 • noodplanning
Bijkomende inlichtingen vind je onder de rubriek wonen & leven.
 
 
Bijkomende info
 
Medewerkers 
Mario Peeters
Diensthoofd grondgebiedzaken
054 59 61 71
e-mail
Mario Peeters
 
Naomi De Roeck
Openbare Werken
054 59 61 81
 
Conny Marchand
054 59 61 64
e-mail
Conny Marchand
 
Je kan hier terecht voor:
 • bouwen en verbouwen van gemeentegebouwen
 • voet- en waterwegen
 • wegenwerken
 • werken aan nutsleidingen en riolering
 • inname openbaar domein en signalisatievergunningen
 
Bijkomende inlichtingen vind je onder de rubriek wonen & leven.
 
Medewerkers 
Vincent Deschuyteneer
Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
054 59 61 87
054 58 02 51 (fax) 
e-mail
Vincent Deschuyteneer
 
Maryline Peremans
054 59 61 88
 
Natacha Spitaels
 
 
Je kan hier terecht voor:
 • bouw- en verkavelingsdossiers
 • bouw-en verkavelingsvergunningen
 • inlichtingen over bouwgronden
 • gewestplannen
 • bijzondere plannen van aanleg (BPA)
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
 
Bijkomende inlichtingen vind je onder de rubriek wonen & leven.
 

Bijkomende info

www.ruimtelijkeordening.be

Medewerker
Hans Debraekeleer
054 59 61 83
e-mail Hans Debraekeleer

Je kan hier terecht voor:

 • afhaling vergunningen
 • betalen van borgen
 • aankoop vuilniszakken