Burgerzaken

Medewerkers
 
Nadine Moeremans
054 59 61 78
 
Christine Van Geel
054 59 61 77
 
De dienst bevolking is open:
 • elke werkdag: 8.30 uur tot 12 uur
 • maandag: 17.30 uur tot 19 uur
 • in uitzonderlijke gevallen in de namiddag, enkel na voorafgaandelijke afspraak

 

Je kan hier terecht voor:
 • adreswijziging
 • beroepswijziging
 • donorschap
 • eensluidend verklaren van afschriften, wettiging van handtekening
 • identiteitskaart
 • vreemdelingenzaken
 • parkeerkaart
 • sociale uitkering
 • wilsverklaring euthanasie
 • wilsverklaring teraardebestelling

Bijkomende inlichtingen vind je onder de rubriek wonen & leven.

 

 

Medewerker
Cindy Goossens
Diensthoofd 
054 59 61 76

Kevin Zoete
054 59 61 74
  
De dienst burgerlijke stand is open:
 • elke werkdag: 8.30 uur tot 12 uur
 • maandag: 17.30 uur tot 19 uur
 
Je kan hier terecht voor:
 • adoptie
 • geboorte
 • echtscheiding
 • huwelijken
 • inlichtingen bevolkingsregister
 • internationale reispassen
 • kerkhoven
 • nationaliteitskeuze
 • naturalisatie
 • overlijden
 • rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen
 • uittreksel burgerlijke stand
 • samenwonen
Bijkomende inlichtingen vind je onder de rubriek wonen & leven.
Medewerker
Gerda Ronsyn
054 59 61 74
 
 
Hier kan je terecht met al je vragen omtrent:
 • jubilarissen
 • strafregister
 • uittreksel uit het strafregister