Groenbemesting

 
De subsidie voor groenbemesting bedraagt 13,- EUR per ha per jaar met een maximum van 15 ha per bedrijf.

Voorwaarden

 • voor landbouwers met bedrijfszetel te Galmaarden
 • op gronden gelegen op het grondgebied van de gemeente Galmaarden
 • onder groenbemester wordt o.a. verstaan:
  • graszaad
  • wikken
  • gele mosterd
  • snijrogge
  • bladrammenas
  • klaver
  • grassen onder dekvrucht of gezaaid in stapel
 • uitgesloten: rapen en braakgronden die gesubsidieerd worden
 • de aanvraag dien je in bij het gemeentebestuur, dienst milieu, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden met als bijlage:
  • een inventaris van de percelen met hun respectievelijke oppervlakten waarvoor de premie voor groenbemesting aangevraagd wordt 
  • een geografische kaart op schaal 1/10.000 met duidelijke nummering en omlijning van de percelen
 • bij vaststelling van misbruiken wordt de betrokkene de tegemoetkoming voor een periode van minimum vijf jaar ontzegd

Contact

Voor bijkomende inlichtingen kan je je wenden tot de milieudienst:
054 59 61 80
e-mail:
milieudienst@galmaarden.be

Het aanvraagformulier vind je hier.
 

Het premiereglement "groenbemesting" en de "aanpassing" vind je hier.