Doelstellingen & Vergaderingen

 
 
In Galmaarden werd een gemeentelijke sportraad opgericht, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten.
 
 
 
 
DOELSTELLINGEN
 • stimuleren van het plaatselijke sport- en recreatieleven door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen enerzijds de sport- en recreatieverenigingen en anderzijds belangstellende inwoners
 • de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen zullen de sportraad betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid
 • de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen zullen voor de definitieve besluitvorming de sportraad om advies vragen over de volgende aangelegenheden die vallen onder de culturele materies: "de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven"
 • vooraleer de gemeentebegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd, zal de sportraad geraadpleegd en geïnformeerd worden over de beleidsintenties en begrotingsposten voor het volgende jaar, op de voor hen van toepassing zijnde domeinen
 • de sportraad heeft de mogelijkheid om over de aangelegenheden met betrekking tot "de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven" op eigen initiatief een advies uit te brengen aan de gemeenteraad en/of het college
SAMENSTELLING
Algemene vergadering
 • Jonge Rakkers Vollezele
 • Joggingclub Markvallei
 • Atletiekclub Pajottenland
 • Vinkeniers Statiezangers Galmaarden
 • Vinkeniers Markzangers Tollembeek
 • S.K.O. Vollezele
 • Rijvereniging De Capriole
 • Ponyclub De Capriole
 • Tafeltennisclub T.T.C. Galmaarden
 • Wandelvereniging Parel van het Pajottenland
 • Wielertoeristenclub De Mijnsprinters
 • Voetbalclub KFCMZ Tollembeek
 • Voetbalclub FC Galmaarden
 • Ponyclub Pauwelruiters Galmaarden
 • Wielerclub Tollembeek Sportief
 • Belangstellende inwoner
 • Onderwijs
 • Deskundige
 • Ludo Persoons - Schepen van sport
 • Bart Mathys - sportfunctionaris
Dagelijks bestuur
 
Functie
Naam
Contact
Voorzitter
Daniël Wijns
Sint-Leonardusstraat 15
1570 Tollembeek
0473 77 46 37
Ondervoorzitter en schatbewaarder
Philip Vandenneucker
 Watermolenstraat 36
1570 Galmaarden
0477 87 54 34
 
 
OPROEP
 
Geïnteresseerden uit sport- en recreatieverenigingen die nog geen deel uitmaken van de sportraad kunnen zich nog altijd inschrijven, evenals individuele burgers die hier wensen aan mee te werken.

Voorwaarden om toe te treden:
 • voor afgevaardigden van sportieve organisaties:
  • minimum 18 jaar oud zijn
  • actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie
  • geen lid zijn van de gemeenteraad
  • zij mogen niet meer dan 1 organisatie vertegenwoordigen
 • voor individuele burgers:
  • minimum 18 jaar oud zijn
  • bijzonder gemotiveerd zijn
  • geen lid zijn van de gemeenteraad
  • woonachtig zijn in de gemeente
  • schriftelijk zijn kandidatuur stellen bij de sportraad
Inschrijven kan u via de sportdienst van het gemeentebestuur. U wordt dan uitgenodigd op de volgende algemene vergadering.

Verslagen van de sportraad kan je hier raadplegen.Voor bijkomende informatie kunt u altijd de voorzitter contacteren: wijns.daniel@telenet.be