Premies en subsidies voor wie benoveert

De Vlaamse overheid wil ons meer en sneller aan het BENOveren (met de B van beter) krijgen. Daarom introduceert ze dit jaar, bovenop de al bestaande premies en subsidies voor energiebesparende investeringen, drie bijkomende initiatieven die de BENOvatiedrempel aanzienlijk verlagen: de totaalrenovatiebonus, een vermindering van de onroerende voorheffing en een gratis projectbegeleiding bij collectieve renovatie.

Premies voor wie BENOveert:  

1. Premies via de distributienetbeheerders (Eandis of Infrax) 
De netbeheerder geeft aparte premies voor wie  dakisolatie, spouwmuurisolatie,  na-isolatie buitenmuur aan de buitenzijde,  muurisolatie aan de binnenzijde,  beglazing,  vloerisolatie op volle grond of isolatie van het plafond van een kelder, zonneboiler of warmtepomp plaatst. 
 
2. Nieuw: totaalrenovatiebonus 
In de plaats van een combipremie (daarmee kreeg je vroeger een extra premie bij de gelijktijdige investering in muurisolatie en de plaatsing van nieuwe ramen) is er nu een totaalrenovatiebonus. Met deze premie wil de overheid eigenaars stimuleren om hun woning op een systematische en allesomvattende manier energiezuiniger te maken. Wie minstens drie maatregelen combineert, krijgt bovenop de individuele premies nog eens extra bonussen. 
 
3. Nieuw belastingvoordeel: verlaging onroerende voorheffing voor IER 
In de plaats van de belastingvermindering voor dakisolatie is er op Vlaams niveau een nieuw belastingvoordeel gekomen: wie zijn huis voldoende energiezuinig maakt, betaalt minder onroerende voorheffing. Voor een ingrijpende energetische renovatie met een E-peil van maximaal E90 krijg je vanaf nu ook gedurende 5 jaar een korting van minstens 50 % op de onroerende voorheffing. Bij E60 (BENOvatiedoelstelling), krijg je 5 jaar lang zelfs een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing. 
 
4. Renovatiepremie 
Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen en eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die hun huis renoveren, kunnen een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro aanvragen. 
 
5. Ook nieuw: projectbegeleiding bij collectieve renovatie 
Overtuig minstens 9 andere eigenaars in je straat of gemeente om gezamenlijk een of meer BENOvatiewerken uit te voeren. Wanneer de eigenaars van 10 woningen investeren in minstens één van de volgende BENOvatiewerken: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp of een ventilatiesysteem, geeft een projectbegeleider gratis ondersteuning. 
 
Meer info over premies en subsidies vind je op:
www.energiesparen.be/subsidies
www.energiesparen.be/ikBENOveer

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]