Oproep aan lokale kunstenaars

De gemeente Galmaarden wil – in samenspraak met de cultuurraad en het OCMW – lokale kunstenaars graag een platform aanbieden om kunstwerken tentoon te stellen in de eigen gemeente zodat de Galmaardse bevolking kennis kan maken met hun werk. Om deze doelstelling te realiseren werden in de meerjarenplanning 2014-2019 twee acties opgenomen:
1. permanente en wisselende exposities vinden plaats in openbare gebouwen als gemeentehuis en OCMW;
2. tweejaarlijks wordt een tentoonstelling bij de kunstenaar thuis mogelijk gemaakt, gekoppeld aan een toeristische activiteit. 
 
Beide projecten lopen nu al geruime tijd en we moeten helaas vaststellen dat de interesse vanuit de lokale kunstenaars beperkt is. Om het beleid rond deze doelstelling en acties zinvol te kunnen uitstippelen voor de toekomst, peilen we graag naar de interesse en het engagement van de lokale kunstenaars om mee de schouders onder deze projecten te zetten.  
 
Ben je een lokale kunstenaar uit Galmaarden en wil je deze acties mee verder uitbouwen?
Neem dan vóór 15 oktober 2017 contact op met de cultuurdienst via cultuur@galmaarden.be of op 054 51 61 67.
In functie van de respons kunnen de nodige beleidsbeslissingen genomen worden.

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]