OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

Het gemeentebestuur en het OCMW slaan de handen in elkaar voor een nog sterkere en betere samenwerking.  
 
De wijzigingen die uit deze samenwerking voortvloeien, hebben ook een gevolg voor onze dienstverlening. De openingsuren werden geëvalueerd en bijgestuurd.
 
Gewijzigde openingsuren
 
Vanaf 3 april 2017 kan je op volgende momenten bij ons terecht:
 
 
 
Gemeentehuis
Marktplein 17
1570 Galmaarden

   9.00 tot 12.00 uur
 13.30 tot 16.00 uur
 16.00 uur tot 19.30 uur
 maandag  open  enkel op afspraak
 
 dinsdag  open  enkel op afspraak
 
 woensdag  open  enkel op afspraak
 
 donderdag  enkel op afspraak
 open  Burgerzaken en Grondgebiedzaken
 vrijdag  open  gesloten  

 
Buiten de vermelde openingsuren zijn we steeds telefonisch bereikbaar op het nummer 054 59 61 61 of per e-mail op info@galmaarden.be. We staan je bij voor al je vragen of leggen een afspraak vast. Nieuw is dat we op donderdagnamiddag geopend zijn en dat de diensten burgerzaken en grondgebiedzaken voortaan op donderdagavond (16 tot 19.30 uur) geopend zijn. Deze avondopening op donderdag komt in de plaats van de maandagavonden.  
 
 
Sociaal Huis (OCMW)

Marktplein 19
1570 Galmaarden  

   9.00 tot 12.00 uur
 13.00 tot 16.00 uur
 maandag  open  enkel op afspraak
 dinsdag  open  enkel op afspraak
 woensdag  enkel op afspraak
 gesloten
 donderdag  open  enkel op afspraak
 vrijdag  open  gesloten


Het Sociaal Huis zorgt voor eerstelijnshulp en eventuele doorverwijzing op het nummer 054 89 04 70 of via e-mail: sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be.
 
Daarnaast houden enkele externe partners hun zitdag in het Sociaal Huis:           
Zonder afspraak:
 
  • Federale Pensioendienst (werknemers en zelfstandigen): elke 3de dinsdag van de maand, 9 tot 12 uur
  • Woonwinkel Pajottenland: elke donderdag, 13 tot 15 uur (met uitzondering van verlofperiodes)
  • Begeleid Wonen Pajottenland : elke derde maandag van 9 tot 12 uur
  • De belastingdienst begeleidt je op 17 en 18 mei 2017 telkens tussen 9 en 12 uur en 13 en 15 uur bij het invullen van je belastingaangifte.  

Voor de zitdagen van volgende diensten maakt u vooraf een afspraak:

  • Juridische dienst: elke eerste en derde dinsdag van 13 tot 16 uur  (met uitzondering van de  verlofperiodes)
  • FOD Sociale Zekerheid : elke tweede maandag vanaf 13 uur (m.u.v. de verlofperiodes)
  • Dienst ondersteuningsplan (DOP)  

De sociale dienst staat je bij voor al je vragen met betrekking tot de OCMW-dienstverlening, gaande van sociale tegemoetkoming over financiële begeleiding en huisvesting tot administratieve ondersteuning. Je kan er terecht na een afspraak op het nummer 054 89 04 70, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur behalve op woensdagnamiddag.
 
Meer informatie over onze thuisdiensten (o.a. poetsdienst en klusjesdienst) krijg je op het nummer 054 89 04 80, elke werkdag van 7.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur behalve op woensdagnamiddag.
 
Ook de PWA-dienst zal de verhuis naar het Sociaal Huis maken. Vanuit de taakstelling van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap is dit een logische keuze. De PWA-dienst is bereikbaar op het nummer 054 89 04 70 of per mail: pwa@galmaarden.be. Je kan ook langsgaan in het Sociaal huis op dinsdag van 8 uur tot 12 uur en op donderdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
 
 
Integratie
 
Begin april zullen onze diensten financiën en personeel volledig worden samengevoegd.
 
De financiële dienst is dan terug te vinden in het Sociaal Huis, gelegen achter het gemeentehuis en is vanaf dan te bereiken op het telefoonnummer 054 89 04 10 en op volgend e-mailadres: financien@galmaarden.be.
 
De personeelsdienst wordt gehuisvest in het gemeentehuis en is bereikbaar op het nummer 054 59 61 68 en het e-mailadres: personeelsdienst@galmaarden.be.  
 

Website
 
Ook de gemeentelijke website wordt onder handen genomen.
 
Bij een bezoek vanaf 3 april 2017 aan www.galmaarden.be zal het je opvallen dat we de website gebruiksvriendelijker hebben gemaakt. Alles draait om een centrale zoekfunctie die op de homepage duidelijk in beeld komt. Er wordt gaandeweg meer aandacht besteed aan de functie van het e-loket. Dit e-loket heeft de ambitie om op termijn uit te groeien tot hét contactpunt tussen onze inwoners en ons lokaal bestuur.
 
Om aan snelle informatieverspreiding te kunnen doen, creëren we binnenkort een facebookpagina "gemeente Galmaarden”. Wie deze pagina volgt, zal dagelijks de gemeentelijke nieuwtjes kunnen volgen.   
 
We zijn ervan overtuigd dat we met de inzet van elk van onze medewerkers en met de realisatie van een intensieve samenwerking tussen gemeente en OCMW jou als inwoner nog beter kunnen bedienen.  
 
We willen als lokaal bestuur dicht bij onze burgers staan en een eerste aanspreekpunt zijn om jouw vragen te beantwoorden. We helpen je graag verder of verwijzen je door naar de juiste instantie.  
 
Samen maken we werk van een sterk lokaal bestuur.

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]