Hitte en ozonplan

De overheid houdt de temperatuur en het ozongehalte in de gaten. Als er bepaalde temperatuurs- en/of ozondrempels overschreden zijn, wordt via de openbare media de waarschuwingsfase of de alarmfase afgekondigd.
 
Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kan ozon volgende gezondheidseffecten veroorzaken:
  • longfunctievermindering;
  • incidentele oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen;
  • incidentele luchtwegensymptomen als hoest bij gevoelige personen;
  • toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden).
Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 uur en 22 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht. 
 
Meer informatie is terug te vinden op:

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]