Hitte en droogte = verhoogd brandgevaar, wees waakzaam!

Door de aanhoudende hitte en droogte heerst er momenteel een groot brandgevaar in de natuur. Bossen, bermen, gazons, graanvelden, ... hebben maar een klein vonkje nodig om vuur te vatten. Een onachtzaam weggegooide sigarettenpeuk of een genster van de BBQ kunnen genoeg zijn om een grote brand te veroorzaken met rampzalige gevolgen.
 
Het is dezer dagen heel belangrijk om verstandig om te springen met vuur. Zorg ook steeds voor voldoende voorzorgmaatregelen (bv. een emmer water naast de BBQ) en besef dat ook een op het eerste zich gedoofde peuk toch binnen de kortste keren opnieuw kan ontbranden in een droge berm of in een graanveld.
 
Het agentschap Natuur en Bos volgt de toestand van dichtbij op en vaardigt per provincie een alarmfase af door middel van kleurcodes. Voor Vlaams-Brabant geldt momenteel de alarmfase "geel", wat overeenkomt met "gevaar" en concreet inhoudt:
  • De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt.
  • Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.
  • Jeugdkampen worden aangeraden uiterst voorzichtig om te springen met kampvuur.
Voor onze gemeente denken we specifiek aan onze sportcentra, de tuin van het Baljuwhuis, boscomplexen en droge landbouwakkers. Wees heel waakzaam!

De evolutie van de toestand kan je volgen op de website www.natuurenbos.be

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]