Nemerkendries - Ketelbaan

Riolering- en erosiebestrijdingswerken Nemerkendries-Ketelbaan

Op 13 oktober 2016 is de aannemer gestart met de aanleg van een bufferbekken in het akkerland achter de woningen  Nemerkendries 8 en 10. Deze werken zijn inmiddels beëindigd.

Op 28 november 2016 starten de rioleringswerken op het kruispunt Hollestraat-Nemerkendries en deze vorderen in de richting van de Ketelbaan.

Vanaf januari 2017 starten de rioleringswerken in de Ketelbaan. Het einde der werken is voorzien in april 2017.

 

Wegenwerken

De aannemer zorgt voor het herstel van de bestaande toestand van de rijweg.
In de Nemerkendries komt er wegenis in beton met een berm is asfalt. In de Ketelbaan voorziet de aannemer de wegenis in asfalt.

 

Aardgas

Infrax zorgt voor de aardgasleiding in de Nemerkendries en Ketelbaan.

 

Water

De Watergroep zal over het volledige tracé de waterleiding vernieuwen.

 

Telecommunicatienet

Proximus zal plaatselijk het telecommunicatienet verder aanleggen.

 

 De folder met informatie voor de bewoners kunt u hier nalezen.