Nationaliteitskeuze, naturalisatie, vreemdelingenzaken

 
Inlichtingen omtrent nationaliteitskeuze of naturalisatie kan je bekomen bij de dienst burgerlijke stand.
 
Personen die de Belgische nationaliteit niet bezitten, moeten ingeschreven worden in het vreemdelingenregister of het wachtregister bij de dienst bevolking.