Doelstellingen & Vergaderingen


De milieuraad verleent het gemeentebestuur op verzoek advies over alle kwesties die betrekking hebben op afval, afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, integraal waterbeheer, lucht, bodem, geluid, groenvoorziening, natuurbehoud en -ontwikkeling, ruimtelijke ordening, bedrijfsinterne milieuzorg binnen de gemeentelijke diensten en inspraak en sensibilisering van de bevolking rond die onderwerpen.

De milieraad maakt echter vooral gebruik van zijn recht om op eigen initiatief adviezen te verlenen en voorstellen te formuleren over deze kwesties. Op tweemaandelijkse vergaderingen van de milieuraad wordt dan ook meestal druk gepraat over de oplossingen voor de belangrijkste milieuproblemen in onze gemeente, in de eerste plaats afval.

Vier keer per jaar kan de milieuraad in "Samen" teksten publiceren met informatie en tips rond afvalpreventie en andere milieu-items waar iedere burger iets kan aan doen. Milieuproblemen oplossen begint immers bij jezelf, door anders te gaan denken over vastgeroeste gewoonten waar het milieu niet wel bij vaart maar waar intussen wel milieuvriendelijke alternatieven voor bestaan.

Wie meer informatie wil over de werking van de milieuraad of een milieuvriendelijke tip wil signaleren, kan terecht bij de milieudienst:

Theo Vernaillen
054 59 61 80
theo.vernaillen@galmaarden.be