Lokale AdviesCommissie energie

Iedereen heeft recht op een minimumlevering van elektriciteit, water en gas. Deze nutsvoorzieningen mogen alleen nog afgesloten worden als de veiligheid in het gedrang komt, bij fraude of onwil.
 
Indien je verschillende maanden je facturen niet betaald hebt, maakt de energieleverancier het dossier over aan lokale adviescommissie elektriciteit, gas en water. Deze bestaat uit de voorzitter van het OCMW, een maatschappelijk werker en een afgevaardigde van de energieleverancier. In overleg met jou wordt gezocht naar een realistisch aflossingsplan.
 
Afsluiting omwille van fraude of onwil kan alleen na een advies van de lokale adviescommissie.
 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]