Kruispuntbank

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in beheer van de FOD Economie waarin de identificatiegegevensvan ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheidom de administratieveprocedures voor ondernemingen tevereenvoudiging en tevens een efficiëntere organisatie te verkrijgen van de overheidsdiensten.

Sommige gegevens van de KBO zijn voor iedereen toegankelijk met de onlinetoepassing Public Search.

Daarnaast levert de KBO diensten die alleen bestemd zijn voor ondernemingen. Zo kunnen ondernemingen met Private Search hun eigen gegevens raadplegen. Ondernemingen kunnen ook sommige gegevens van andere ondernemingen opvragen voor commercieel gebruik.

Voor ondernemingsloketten en overheidsdiensten zijn er afzonderlijke toegangen tot de gegevens van de KBO voorzien.