Kadaster


 Gewestelijk
 Vlaams-Brabant
 Kruidtuinlaan 50 bus 3962  Zuster Bernardastraat 32
 1000 Brussel  1500 Halle
 T: 02 577 19 70  T: 02 575 65 80
 F: 02 579 61 26  F: 02 579 72 74
 @: meow.dienst.uit.vl-brab@minfin.fed.be  @: contr.kad.halle2@minfin.fed.be


Je kunt informatie ook bekomen op de onderstaande websites: