Huren & Verhuren

 
Het verhuren van een woning vergt soms heel wat tijd en energie: de opmaak en de registratie van het huurcontract en de plaatsbeschrijving, de opvolging van een mogelijke huurachterstal, de herstellingswerken, enz… Gedaan met deze zorgen wanneer je er voor kiest om je pand te verhuren via een sociaal verhuurkantoor.
 
Het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw, afgekort SVK WEBRA, huurt op de particuliere huurmarkt woningen en verhuurt deze verder door aan kandidaat-huurders die het sociaal en financieel moeilijk hebben. SVK Webra treedt op als hoofdhuurder voor de particuliere eigenaars, met alle daaraan verbonden huurderverplichtingen, en ziet erop toe dat ook de onderhuurder-bewoner zijn verplichtingen nakomt.
 
In de praktijk wordt er met de eigenaar-verhuurder een 9-jarige hoofdhuurovereenkomst aangegaan. Met een onderhuurder, die uit de wachtlijst volgens strikte regels wordt geselecteerd, wordt een onderhuurcontract ondertekend.
 
Ben je eigenaar van een huis, een appartement of een studio, en wens je deze te verhuren in samenwerking met een sociaal verhuurkantoor, aarzel niet en neem contact op met:
SVK Webra vzw, Marc Demol, administratie en coördinatie
T: 02 454 18 69