Hollestraat-Scheibeekstraat

De geplande Aquafinwerken "Aansluiting Hollestraat -Scheibeekstraat” zijn op 9 november 2015 van start gegaan. De werken beogen de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Hollestraat (deel tussen Ninoofsesteenweg en Vollezelestraat) en de Scheibeekstraat-Ninoofsesteenweg (Herne) waarbij het afvalwater dient aangesloten te worden op de Aquafincollector in de Vollezelestraat en waarbij het regenwater wordt aangesloten op een grachtenstelsel die aansluit op de Assenmeersbeek. De werken met een uitvoeringstermijn van 170 werkdagen worden uitgevoerd door de firma Audebo uit Lochristie en zullen in 3 fasen worden uitgevoerd.  

De fase 1 (maken van doorsteek in Hollestraat ter hoogte van kruispunt Smeedries) en fase 2 (maken van doorsteek in Vollezelestraat ter hoogte van Hollestraat richting Herne) worden uitgevoerd vanaf 9 november en moeten (behoudens weersomstandigheden) uitgevoerd zijn uiterlijk op 18 november. Tijdens deze periode zal er een wegomlegging van toepassing zijn (waarbij nodige voorsignalisatie wordt aangebracht) voor het verkeer komende van:

  • Ninove en rijdend richting Tollembeek via Ninoofsesteenweg, Stationsstraat (Herne), Scherpstraat (Herne), Hernestraat, Plaats;
  • Centrum Galmaarden en rijdend richting Vollezele via Hernestraat, Scherpstraat (Herne), Stationsstraat (Herne), Ninoofsesteenweg, Repingestraat.

 

Vanaf 19 november start dan de fase 3 (aanleg riolering Hollestraat tussen Ninoofsesteenweg en Vollezelestraat, Scheibeekstraat (Herne) en Ninoofsesteenweg (Herne)) waarbij omleiding is voorzien via Vollezelestraat, Repingestraat, Ninoofsesteenweg. De fase 3 zal voor wat betreft het herstel van de wegenis in beton bijkomend opgesplitst worden in twee deelfasen en dit in functie van de uitharding van de betonverharding en maximale bereikbaarheid van de aangelanden. Aansluitend start fase 4 (aanleg pompstation thv Schiebeek met bijhorende doorpersing).

Bijkomende info is terug te vinden op de website van Aquafin (www.Aquafin.be) en in dit document "projectinformatie".