Hinderattest

Wegeniswerken, hinderattest voor zelfstandigen
 
Wat?
 
 
Zelfstandigen kunnen van het Participatiefonds – een openbare instelling opgericht krachtens artikel 73 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - een inkomenscompensatievergoeding krijgen wanneer ze het slachtoffer zijn van wegeniswerken. Om deze vergoeding aan te vragen, heb je een attest van hinder nodig dat het gemeentebestuur uitreikt.
 
Het Participatiefonds staat in voor het beheer van de inkomenscompensatievergoeding. De rol van het Participatiefonds is drievoudig: de ontvankelijkheid van de aanvragen tot vergoeding beoordelen, de hinder onderzoeken om te bepalen of deze recht geeft op een vergoeding en de vergoedingen uitkeren.
 
 
Voor wie?
 
Zelfstandigen die voldoen aan de volgende criteria:
  • Minder dan 10 werknemers in de inrichting tewerkstellen;
  • Jaaromzet en jaarlijks balanstotaal = 2 miljoen euro;
  • De voornaamste activiteit is de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is binnen de bebouwde inrichting
  • Geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten die voortvloeien uit de activiteit in de inrichting die hinder ondervindt van de openbare werken.


Voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding moet, als gevolg van de hinder, het openhouden van de inrichting nutteloos zijn vanuit operationeel oogpunt tijdens minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen.
 
Er is sprake van hinder zodra er aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen kan gebruikt worden;
  • Geen beschikbaarheid van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting;
  • De toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of beide richtingen;
  • Voetgangers kunnen onmogelijk de toegang tot de inrichting bereiken
 
Hoe aanvragen? 
 
 
Download het aanvraagformulier en stuur het volledig ingevuld op naar het gemeentebestuur Galmaarden, Marktplein 17, 1570 Galmaarden.
 
U kan het aanvraagdocument ook aanvragen bij het gemeentebestuur, dienst openbare werken: 054 59 61 83
 
 
Afhandeling? 
 
 
Dienst openbare werken
Stuurt het hinderattest op naar de aanvrager.
Aanvrager
Dient het hinderattest in bij het Participatiefonds volgens de door hen vooropgestelde procedure. Zie hieronder voor de contactgegevens van het Participatiefonds.

 
Meer info?
 
Voor meer informatie over de inkomenscompensatievergoeding uitgereikt door het Participatiefonds: www.openbarewerken-zelfstandigen.be/NL/0001.aspx.htm
 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]