Gemeentesecretaris

Kristof Andries
Gemeentehuis
Marktplein 17
1570 Galmaarden
054 59 61 66
0477 80 76 01
e-mail Kristof Andries

  
Bevoegdheden
  • De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding en coördineert de gemeentelijke diensten. Hij is het hoofd van het gemeentepersoneel.
  • Hij is eveneens belast met de voorbereidingen van de dossiers bestemd voor de gemeenteraad en het college.
  • De vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege woont hij bij en hij stelt de notulen ervan op. Alle briefwisseling ondertekent hij samen met de burgemeester.