Financiële hulpverlening

Het OCMW kan je zonodig voorschotten betalen op sociale uitkeringen zoals werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen, kinderbijslag of onderhoudsgeld, indien je uitkering niet op tijd in orde geraakt.
Je betaalt het OCMW dan terug wanneer je je uitkering of onderhoudsgeld ontvangen hebt.
 
Het OCMW kan tussenkomen bij de opname in een rusthuis en een gedeelte van de maandelijkse verblijfskosten ten laste nemen als jij en ook je kinderen deze opname niet zelfkunnen bekostigen.
 
Waar nodig kan het OCMW tussenkomen in de betaling van ziekenhuisrekeningen, verwarmingskosten, schoolkosten en huur.
 
Contacteer de onthaalmedewerker voor een afspraak of kom langs op het OCMW.
 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]