Eensluidend verklaren van afschriften, wettiging van handtekening

 
Bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit, samenstelling gezin, geboortepas, getuigschrift van leven, getuigschrift van goed zedelijk gedrag... kan je aanvragen bij de dienst bevolking.
 
Breng altijd je identiteitskaart mee.
 
Het "echt" verklaren van de handtekening is de bevestiging dat de handtekening wel degelijk toebehoort aan de betrokken persoon. Om deze te bekomen moet je je niet persoonlijk aanbieden maar je moet de identiteitskaart van de persoon wiens handtekening moet gewettigd worden tonen.
Het wettigen van een handtekening gebeurt kosteloos.